Press "Enter" to skip to content

Decizie definitivă în instanță: Primarul General și Consiliul General al Municipiului București au încălcat drepturile cetățenilor

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică și ActiveWatch au obținut în instanță, prin decizie definitivă, anularea articolului 50
din Regulamentul de Organizare și Funcționate a Consiliului General.
Articolul conținea o procedură abuzivă,  cu privire la participarea
cetățenilor la ședințele de Consiliu General și, mai ales,
posibilitatea ca aceștia să ia cuvântul. În opinia noastră, confirmat
de decizia instanței de judecată, acest articol a dus la grave
încălcări ale drepturilor cetățenești, depășind cadrul legal. În acest
moment, după un proces intentat încă din septembrie 2017, conform
sentinței judecătorești, pronunțată în ședință publică în data de 20
iunie, Art. 50 al Regulamentului aprobat prin  HGCMB nr. 52/28.02.2017
este anulat.

Menționăm că organizațiile au solicitat în scris, atât Primarului
General, cât și membrilor Consiliului General, să pună în dezbatere
publică Regulamentul, anterior votului (februarie 2017), atrăgând
atenția asupra elementelor pe care le-am identificat ca fiind
încălcări ale legii, însă demersurile noastre au fost ignorate.
Ulterior, am făcut numeroase demersuri pentru a convinge membrii CGMB
să modifice procedura prin care cetățenii pot lua cuvântul în cadrul
ședințelor CGMB.

Articolul anulat în instanță a fost folosit de actuala conducere a
Primăriei Municipiului București, în repetate rânduri, pentru a
restricționa accesul cetățenilor în sala în care au loc ședințele de
Consiliu General. Situația a culminat cu scandalul din iunie 2017,
când cetățenii prezenți au fost acuzați că au „atacat” sediul
Primăriei. Mai mult, atât reprezentanții celor două organizații, cât
și alți cetățeni, au încercat în nenumărate rânduri să ia cuvântul în
fața Consiliului General, respectând prevederile articolului contestat
în instanță, dar niciodată nu le-a fost permis acest lucru.

Considerăm că această decizie confirmă lipsa de transparență și de
disponibilitate a conducerii Primăriei Municipiului București și a
majorității din Consiliul General. Aceștia  interpretează textele de
Lege mai degrabă în disprețul principiilor democrației participative
și refuzând, sistematic, dialogul cu cetățenii și reprezentanții
organizațiilor non-guvernamentale, în special cu cele critice la
adresa Primăriei.

Găsiți în documentul atașat principalele argumente prezentate instanței.

Practica a confirmat imposibilitatea respectării procedurii descrise
de către cetățenii interesați de a-și spune punctul de vedere cu
privire la proiecte de hotărâri ale CGMB. Reprezentanții
organizațiilor noastre au încercat în mai multe rânduri să urmeze
pașii descriși de fostul art. 50 al Regulamentului. Primul impediment
a fost faptul că nu am fost invitați la ședințele comisiilor.
Ulterior, chiar aflați în sala de ședințe a CGMB, președintele de
ședință nu ne-a invitat să luăm cuvântul, pe motiv că “nu a fost
respectată procedura”.

În final, reiterăm solicitarea constantă din ultimii trei ani către
reprezentanții Consiliului General și către Primarul General de a
respecta prevederile legale și de a da dovadă de transparență. În
această perioadă, Primăria Municipiului București a fost condusă
aproape exclusiv prin hotărâri de Consiliu General care nu au fost
dezbătute public și în care exprimarea punctului de vedere al
cetățenilor a fost imposibilă dacă cetățenii au intenționat să exprime
opinii defavorabile conducerii instituției. Acest mod de a coordona o
instituție publică nu poate decât să șubrezească încrederea
cetățenilor în actul de guvernare și să văduvească orașul de soluții
optime pentru locuitorii lui.

Comments are closed.