Press "Enter" to skip to content

Firea duce pensionarii în Grecia pe banii contribuabililor

Acest proiect este inclus în calendarul de proiecte al Centrului pentru Seniori al Municipiului București, aprobat de Primăria Capitalei, și corespunde obiectului de activitate al instituției, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, aporobat prin HCGMB, care prevede, la art. 2, faptul că CSMB desfășoară activități cultural-educative pentru seniori, printre care excursii și tabere cultural-educative.

În ceea ce privește procedura de achiziții pentru acest proiect, această a fost realizată în conformitate cu Legea 98/2016 privind achizițiile publice și HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și Procedura internă simplificată a instituției, cu publicarea anunțului de participare în SEAP și pe site-ul instituției a documentației de atribuire a contractului de servicii.

Licitația a fost câștigată cu suma de 1.435.000 lei fără TVA de către agenția de turism, și nu cu suma care s-a vehiculat în spațiul public, adică 2.000.000 lei.

Referitor la prevederile Regulamentului de înscriere și participare la tabăra, menționăm că acestea sunt standard și sunt necesare pentru bună desfășurare a oricărei excursii sau tabere. Acest regulament are că scop prevenirea anumitor situații neplăcute care pot apărea din culpă beneficiarilor.

Cu privire la selecția participanților, Municipalitatea respinge orice fel de speculații  referitoare la posibilitatea înscrierii în program pe filierele partidelor politice. CSMB a făcut publice toate informațiile referitoare la proiect, pe toate canalele de comunicare ale instituției. Mai mult decât atât, CSMB a mutat special biroul de relații cu publicul în strata Constantin Mille, nr. 10, tocmai pentru a înlesni accesul cât mai multor cetățeni la înscrierile pentru proiect.

În acest sens, menționăm că Regulamentul prevede condiții foarte clare de eligibilitate, precum vârstă minimă de 50 de ani a solicitantului, reședința în Municipiul București de cel puțîn 1 an și venitul brut mai mic sau cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1.900 lei), reprezentând venituri din pensii sau salarii.

Referitor la informațiile eronate privind proiectul „Ziua internațională a prieteniei”, facem precizarea că firma care a organizat evenimentul are că obiect secundar de activitate, conform certificatului extins ONRC „activități recreative și distractive” – cod CAEN 9329.

Reamintim pe această cale că și alte instituții din subordinea PMB, precum PROEDUS și Centrul pentru Tineret al Municipiului București, organizează tabere dedicate tinerilor și studenților bucureșteni, acestea fiind organizate în baza regulamentelor de Organizare și Funcționare aprobate de CGMB, în limita bugetelor instituțiilor respective.

Astfel, în anul 2018, prin PROEDUS, peste 17.000 de elevi cu rezultate școlare și cu implicări notabile în activitățile extrașcolare participa în Tabăra Elevilor Activi și Merituoși care se desfășoară în perioada 16 iunie- 9 septembrie 2018, în Grecia – Paralia Katerini, Predeal, Neptun și Costinești.

Tot în 2018, Municipalitatea, prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București, organizează în perioada 5 August -29 Septembrie 2018 Școală de Vara”, un proiect dedicat tinerilor și studenților bucureșteni, în vederea asigurării unor condiții adecvate privind integrarea socio-profesională. De acest program vor beneficia 6000 de tineri din Municipiul București, pe parcursul a 7 zile (6 nopți), în stațiunile de pe litoralul românesc.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.