Press "Enter" to skip to content

Firea vrea să treacă patrimoniul Bucureștiului la companii fără majoritatea Consiliului General al Municipiului București

Consiliul General al Capitalei a aprobat nouă proiecte de hotărâre în baza cărora servicii precum administrarea parcajelor, managementul traficului, întreţinerea arterelor de circulaţie sau a spaţiilor verzi vor fi delegate companiilor municipale.

Aceleaşi servicii au mai fost delegate către cele nouă companii municipale şi pe data de 23 martie, însă la momentul respectiv, din cuprinsul hotărârilor, au fost scoase anexele privind bunurile de patrimoniu ce urmau să fie administrate de către societăţi, deoarece într-o astfel de formă proiectele ar fi necesitat o majoritate de două treimi, care nu putea fi întrunită fără susţinerea Opoziţiei.

Reprezentanţii Opoziţiei au precizat, în cadrul şedinţei, că proiectele, care de această dată includ liste cu bunuri de patrimoniu, ar fi trebuit adoptate cu o majoritate de două treimi, dar directorul Direcţiei Juridice, Adrian Iordache, a negat acest lucru.

„Dacă observaţi, în proiectele de hotărâre, nu se vorbeşte nici de drept de administrare, nici de drept de concesionare, nici de drept de folosinţă (…). În consecinţă, se deleagă nişte servicii, sunt indicate bunurile asupra cărora se vor presta aceste servicii. Nu se transmite nici în administrare, nici în folosinţă gratuită şi nici concesionare aceste bunuri. Nefiind vorba de transfer de patrimoniu nu este necesar un vot de două treimi”, a spus el.

Roxana Wring (USR) a anunţat că formaţiunea pe care o reprezintă va ataca proiectele în instanţă.

„Este o chichiţă pe care ei au găsit-o după ce şi-au dat seama că nu o să treacă, pentru că aceste proiecte de hotărâre ar trebui încadrate pe art. 45 alin. 3, care spune că e un proiect de patrimoniu. Patrimoniul autorităţii publice locale poate să treacă în gestiunea unui operator al serviciului numai printr-un vot de două treimi din totalul consilierilor. Dar ei nu au aceste două treimi şi în acest moment sunt disperaţi să facă să funcţioneze societăţile comerciale pe care s-au cheltuit deja două miliarde de lei, pe salarii, pe dotări, pe maşini, şi au găsit această aşa-zisă rezolvare, dar de fapt nu este o rezolvare, pentru că toate aceste proiecte de hotărâre sunt nelegale”, a precizat ea.

Cătălin Deaconescu (PNL) a declarat, la rândul său, că proiectele ar fi trebuit adoptate cu o majoritate de două treimi.

„Este foarte curios că hotărârile din martie nu au fost puse în aplicare. Aveau termen ca la 1 iunie să semneze contractele de delegare pentru toate serviciile publice delegate în martie. Acum practic abrogă hotărârile din martie şi adaugă şi anexa cu lista bunurilor publice. Deci, cu siguranţă sunt elemente de patrimoniu care ar fi trebuit să treacă pe majoritatea de două treimi. Imediat ce vor fi publicate aceste hotărâri, noi suntem pregătiţi să le atacăm”, a menţionat el.

Cele nouă proiecte de hotărâre prevăd delegarea gestiunii unor servicii publice de interes local către Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje, Compania Municipală Parking, Compania Municipală Managementul Traficului, Compania Municipală Parcuri şi Grădini, Compania Municipală Agrement, Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde, Compania Municipală Sport pentru Toţi, Compania Municipală Cimitire, Compania Municipală Publicitate şi Afişaj, Compania Municipală Imobiliară.

Anexele cu bunuri asupra cărora se vor presta aceste servicii delegate includ 234 de parcaje, 789 de artere, 324 de intersecţii semaforizate şi ansambluri rutiere aparţinând domeniului public şi/sau privat al Municipiului Bucureşti.

Comments are closed.