Press "Enter" to skip to content

Firea, după doi ani de mandat: Am pregătit proiectele de modernizare a RADET. Între timp, copii stau acasă, pentru că este frig în clase și oamenii nu au apă caldă

Pentru prima dată în ultimele decenii, Primăria Capitalei investește în reabilitarea rețelelor RADET și face toate eforturile să recupereze o perioada de 27 de ani în care Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice nu a beneficiat de investiții concrete, suțîn reprezentații Primăriei Capitalei prin intermediul unui comunicat de presă. 

Reamintim faptul că Primăria Municipiului București desfășoară o serie de proiecte menite să îmbunătățească sistemul de termoficare, o parte din acesrea fiind deja realizate, altele fiind în derulare sau în diferite etape pregătitoare.

Astfel, actuală administrație a Capitalei susține că este pregătită pentru modernizarea și reabilitarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică – SACET. Pentru o corectă informare publică, va retransmitem stadiul tuturor acestor proiecte:

Dezvoltarea a noi unități de producere a energiei termice în cogenerare, de înalta eficientă (CET-uri):

Primăria Municipiului București, prin Compania Municipală Energetică București SĂ, a demarat proceduri pentru dezvoltarea a două noi centrale termice de acest tip, în zonele identificate că fiind deficitare (Aviației, respectiv Bd. Basarabia), așa cum este prevăzut în Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul București.

Astfel, în prezent este finalizat studiul de soluție în vederea construcției primului din cele două CET-uri, studiu realizat cu finanțare de la Guvernul Japoniei în baza Memorandumului încheiat în acest sens între PMB, Ministerul Energiei și Compania Japoneză ITOCHU. Sumele necesare pentru a demara  această investiție au fost alocate Companiei municipale amintite, care este în plin proces de identificare a locațiilor pentru cele două viitoare centrale. 

În situația în care, în viitorul imediat, necesarul de energie electrică și termică va impune noi investiții, PMB va avea în vedere dezvoltarea și a altor CET-uri, în plus față de cele amintite.

Investiții în rețeaua de termoficare:

Prioritizarea investițiilor RADET și ale Primăriei Municipiului Bucureșt are în vedere reabilitarea imediată a rețelei de transport apă fierbinte, componentă a SACET care produce cea mai mare parte a pierderilor de căldură înregistrate pe întregul sistem. 

Pentru identificarea segmentelor de rețea care necesită cu prioritate reabilitare/modernizare și pentru a putea totodată asigura alocările bugetare necesare, a fost elaborat în anul 2017 un studiu de fezabilitate care a evidențiat necesitatea de a efectua lucrări de reabilitare pentru 501,44 km conducte (250,72 km de canal de termoficare).

Pentru a degreva, parțial, bugetul local de efortul investițional pe care acest obiectiv îl presupune, o parte din lucrări – pentru 212 km de conducte, sunt cuprinse în proiectul pregătit de municipalitate pentru a primi cofinanțare din fonduri europene, prin programul POIM OS 7.2 „Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti”. Până în prezent, au fost definitivate: actualizarea studiului de fezabilitate și depunerea acestuia spre verificare la Autoritatea de Management, documentul tehnic conform cerințelor experților Jaspers, analiză cost-beneficiu, planul tarifar, depunerea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism (29 de avize obținute), procedura de evaluare a impactului asupra mediului (decizia etapei de evaluare inițiale și de încadrare) – că etapă a procesului de obţinere a Acordului de mediu. Actualizarea SF a fost necesară având în vedere modificarea indicatorului de lungime, care a impus actualizarea multiplelor componente ale studiului. 

Valoarea investiției se ridică la 994.349.671 lei fără TVA (circa 213,6 milioane Euro).

Pentru alte tronsoane de rețea care insumează 63,24 km de conducte, tronsoane care au înregistrat în ultimul timp cel mai mare număr de avarii și pentru care trebuie începute imediat lucrările indicatorii tehnico-economici stabiliți prin studiul de fezabilitate au fost aprobați HCGBM nr. 216/2018. Valoarea investiției se ridică la 274,894,009 Lei fără TVA, iar contractul de proiectare cu execuție a fost atribuit Companiei Municipale Energetică București SĂ. Până în prezent, a fost finalizată etapă de proiectare a trei obiective din totalul celor șapte aferente investiției, urmând că ordinul de începere a lucrărilor de execuție să fie dat la încheierea sezonului de încălzire 2018-2019, pentru următoarele tronsoane:

Obiectivul 2 – Magistrala ÎI Sud – CS1 (CET)–CS5 Bobocica, cu o lungime de 4,27 km;

Obiectivul 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6-C14S, cu o lungime de 6,3 km;

Obiectivul 7 – Magistrala I-III Vest – CD9 – CD5, cu o lungime de 950 m.

Pentru restul de 226 km de coducte, începând din acest an vor fi demarate procedurile necesare în vederea elaborării documentației pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție. Prioritizarea lucrărilor va avea loc după influența pe care o au în asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică.

Menționăm, totodată, că la construcția bugetului pe 2019, pe lângă sumele alocate investițiilor menționate mai sus, vor fi alocate toate sumele solicitate de RADETpentru alte tipuri de investiții (realizate direct de către regie).

Modernizarea centralelor existente: 

Investițiile municipalității au fost direcționate și spre lucrări de modernizare a centralelor termice zonale sau de cvartal, că măsură de eficientizare a producerii și furnizării energiei termice în Capitală, proiecte ce vor fi continuate în acest an.

Astfel, în luna octombrie 2018 au fost demarate lucrările de modernizare la Centrală Termică Amzei, prin Compania Municipală Energetică București SĂ. Lucrările vor fi reluate în primăvară anului 2019, că urmare a faptului că în sezonul rece centrală continuă să livreze populației agent termic și apă caldă. Valoarea investiției se ridică la 2.865.615 lei fără TVA.

Totodată, pentru partea de producere a energiei termice în cogenerare, în conformitate cu prevederile Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București, PMB derulează proiectul de modernizare a CTZ Casă Presei, care va asigura o parte din necesarul de energie termică în zona de nord a Capitalei. Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCGMB nr. 48/2018. Valoarea investiției se ridică la 52.175.564 lei (exclusiv TVA). După delegarea serviciului public de producere a energiei termice, Compania Municipală Energetică București va demara procedura de achiziție necesară începerii lucrărilor sus amintite.

În anul 2019, vor fi modernizate tot de către PMB, centralele termice de cvartal Luterană și Rosetti, proiecte ale căror valori sunt estimate la 6.090.000 lei, respectiv 1.846.270 lei.

Delegarea serviciilor 

În prezent, Municipiul București, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, are pregătită documentația pentru delegarea serviciilor de producție, transport și distribuție a energiei termice către Compania Municipală Energetică București SĂ, conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Proiecte RADET

O serie de investiții au fost realizate la nivelul RADET, procesul de modernizare a sistemului de termoficare fiind continuat și în acest an:

1. Reabilitarea a 22,8 de km din rețeaua primară și 100,9 km din reţeaua secundară de termoficare

Radet Bucureşti a înlocuit, în anul 2017, un total de 11.3 km și 11.5 km în anul 2018, comparativ cu perioada cuprinsă între anii 2010 – 2014, când au fost înlocuiţi timp de 4 ani aproximativ 20 de km de reţea primară.

2.  Reînceperea investiţiilor în reabilitarea reţelei de termoficare după o perioadă de 7 ani, în care acestea au fost blocate, respectiv 13,72 km de reţea.

3. Lucrări de modernizare a sistemului de transport și distribuție a energiei termice au fost realizate în cartierele Aviației – PT 1, 2, 3, 4, 5 și 6 Aviației, fiind modernizati 17.4 km lungime conducta rețea – valoare realizată conform contracte 22.077.810 lei fără TVA și Drumul Taberei – ansamblul MICRO 2 – lot 5fiind modernizati 8.2 km lungime conducta rețea – valoare realizată conform contractului, în valoare de 5.447.584,37 lei fără TVA.

Totodată, au fost realizate și recepționate lucrări de reabilitare a rețelelor termice aferente cartierelor Rahova și Titan: 5,5 km lungime conducta rețea primară aferentă zonei Cotroceni-Ana Davila-Spital Municipal și Ana Davila-Academia Militară-Panduri – în valoare de 15.896 lei fără TVA și 10 km lungime conducta rețea primară aferentă zonei Liviu Rebreanu-1 Decembrie 1918 – în valoare de 20.591 lei fără TVA.

De asemenea, în această perioada s-au realizat și lucrări de modernizare și eficientizare a centralelor termice de cvartal și a instalațiilor de distribuție aferente – CT 6, CT 10 și CT 13 Bucureștii Noi, CT Barbu Văcărescu, CT Bucur și CT Caporal Bălan. Capacitățile realizate însumează 2.7 km lungime conducta rețea.

Până acum au fost modernizate 3 centrale, celelalte 3 centrale urmând a fi modernizate în cursul anului 2019. Valoarea totală realizată conform contractelor se ridică la 2.207.760 lei fără TVA.

În prezent, la nivelul RADET se află în procedura de achiziție lucrările de modernizare pentru centralele Floreasca și Ferentari. Concret, procedura se află în etapă de analiză tehnică a documentației depuse de ofertanți.

4. Deblocarea în 2018 a procesului de modernizare şi automatizare a sistemului SCADĂ –o investiţie de aproximativ 50 de milioane lei

Un alt obiectiv realizat de regia autonomă îl reprezintă actualizarea sistemului SCADĂ – investiţie începută în 2009, blocată în anul 2011 şi reluată în anul 2018 – cu rol important în modernizarea şi reabilitarea sistemului de termoficare, care presupune transmiterea de date între dispeceratul central şi punctele termice, monitorizarea şi controlul de la distanţă al sistemului de termoficare.

5. Deblocarea în ultimii doi ani a achiziţiilor pentru materiale necesare reabilitării reţelor termice

Tot în ultimii doi ani au fost refăcute licitaţiile şi procedurile necesare pentru achiziţionarea unor dispozitive şi elemente importante în procesul de funcţionare a sistemului de termoficare. Astfel, au fost achiziţionate, pentru prima dată în ultimii şapte ani, vane – dispozitive în cazul cărora înlocuirea este de multe ori mai importantădecât însăşi înlocuirea conductelor. Pentru motopompele pentru apă fierbinte, electropompele submersibile  şi  vanele cu acţionare electrică necesare reabilitării reţelei primare au fost încheiate la sfârşitul anului 2018, în baza bugetului aprobat de PMB, acorduri-cadru pe o perioada de 12 – 24 luni.Valoarea acestora este de aproximativ 11, 10 milioane de lei (fără TVA).

6. Reabilitarea a  64 de kilometri de reţea distribuţie energie termică

Începerea din primăvara anului 2019 a reabilitării a 64 de kilometri de reţea de distribuţie energie termică.

7. Deblocarea primelor servicii de reparaţii cu firme terţe pentru reabilitarea reţelei termice

Tot din primăvara anului 2019 se va relua colaborarea cu terţii în vederea realizării lucrărilor de reparaţii în reţeaua de distribuţie a energiei termice.RADET nu mai este un sistem închis, prin care numai unii furnizori reuşeau să patrundă, ci, dimpotrivă, dă dovadă de transparenţă  în relaţia cu terţii.

Începerea în 2018 şi continuarea în 2019 a lucrărilor de modernizare a reţelelor de termoficare aferente punctelor termice 2 Aviaţiei şi 6 Aviaţiei – blocate din anul 2010, pentru care s-a utilizat şi se va utiliza în continuare 71% din ţeava existentă în depozitele regiei autonome şi nefolosită din anul 2010.

foto: Pinterest

Comments are closed.