Press "Enter" to skip to content

Primăria Capitalei vrea să majoreze impozitele

Cresterile pentru locuinte persoane fizice rezidente sunt de 4-7 lei garsoniera; 4-9 lei apartament cu 2 camere; 7-12 lei apartament cu 3 camere; 9-18 lei apartament cu 4 camere

Creșterile pentru mijloacele de transport se diferențiază în funcție de capacitatea cilindrică astfel, pentru autoturisme cu capacitatea cilindrică de pana la 2000 cmc nu există creștere, întrucât coeficientul de indexare este mic, iar pentru autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cmc creșterile variază, între 10 și 294 de lei

Nivelul impozitului pentru autovehiculele cu masă maximă autorizată, egală sau mai mare de 12 tone, nu a fost indexat, întrucât nivelul impozitului a fost prevăzut la punctele 94 si 95 din O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015.

Mai mult decat atât, facem precizarea că, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proiectul de act normativ este necesar a fi adus la cunoștința publică, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritațile publice. 

Comments are closed.