Press "Enter" to skip to content

Firea și tunul de pe strada Mexic! Deciziile imobiliare ale primarului ar putea arunca în haos RATB-ul

Conform unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB) din 26 iunie, Primăria Capitalei vrea să desființeze depoul din Piața Victoriei și să mute tramvaiele la depoul din Titan. Terenul rămas liber, aproape 35.000 mp, ar urma să ajungă la Societatea de Transport București (STB), printr-o majorare de capital.

STB ar urma, apoi, să decidă ce face cu cele aproape 3,5 hectare, respectiv va putea încheia contracte de administrare, asociere în participațiune, parteneriate public private.

Terenul este situat pe strada Mexic, chiar în spatele Palatului Victoria, fiind unul dintre cele mai valoroase din București. Prețul unui singur metru pătrat se poate ridica la circa 2.500 de euro, în zona respectivă, conform site-urilor imobiliare. În ultimii 30 de ani, acest teren a constituit, în mod constant, ținta intereselor imobiliare.

”Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a imobilului situat în București, strada Mexic nr. 19 – Depou Victoria, compus din teren în suprafață de 34.748 mp și construcții. Se acordă mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății ”Societatea de Transport București STB S.A”. Să aprobe majorarea capitalului social în condițiile stipulate în art. 215 din Legea 31/1990 în vederea obținerii de către STB S.A. de venituri proprii, să aprobe relocarea activității Depoului Victoria pe amplasamentul actualului Depou Titan, precum și să aprobe actualizarea Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB SA”, se arată în proiectul de Hotărâre ce urmează a fi supus aprobării CGMB în ședința de miercuri.

Conform expunerii de motive ce însoțește proiectul, depoul trebuie desființat deoarece așa prevede Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030, dar și pentru ca STB să obțină venituri suplimentare.

”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 Regiunea București-Ilfov, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 90/2017, prevede necesitatea identificării unei soluții în vederea relocării activității Depoului Victoria, iar potrivit raportului de specialitate comun întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă și Direcției Patrimoniu, prin aducerea ca aport în natură la capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. a imobilului situat în București, strada Mexic nr. 19, sector 1, compus din teren în suprafață de 34.748 mp, se vor obține venituri suplimentare de către societate necesare asigurării unui serviciu de transport public de călători la cele mai înalte standarde”, spune expunerea de motive semnată de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

Dacă proiectul ar fi aprobat de către consilierii municipali, STB ar urma să decidă ce face cu terenul.

”Scopul majorării capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. prin aportul în natură a imobilului teren situat în București, strada Mexic nr. 19, sector 1, în suprafață de 34.748 mp, este de a susține activitatea societății. Prin exploatarea eficientă a imobilului teren menționat anterior, ce urmează a fi adus aport la capitalul social al societății, se vor obține venituri suplimentare imperios necesare în vederea asigurării unui serviciu de transport public de călători de calitate. Astfel, STB S.A., în calitatea de proprietar, va putea încheia contracte de administrare, asociere în participațiune, parteneriate public private, etc.”, se arată în raportul de specialitate ce însoțește proiectul.

În același document se mai arată că Primăria Capitalei, prin direcția de Investiții, nu are niciun proiect cu acest teren. Asta deși, la începutul mandatului, primarul Gabriela Firea anunța că a identificat 6 amplasamente pe care Trustul Metropolitan de Construcții va demara procedurile pentru construirea unor ansambluri de locuințe pentru tineri și sociale. Printre aceste amplasamente se număra Depoul „Victoria” și Autobaza „Floreasca”.Trecând peste faptul că proiectul propus spre aprobare consilierilor municipali, nu spune clar ce se va întâmpla cu un bun imobil a cărui valoare ar putea atinge aproape 90 de milioane de euro, trebuie aduse în discuție problemele pe care le va genera pentru transportul public bucureștean desființarea unor depouri și autobaze precum „Victoria” și „Floreasca”, scrie jurnalistul Mircea Apostolescu de la Radiobucurestifm.ro. Astfel, potrivit datelor oficiale ale STB, fostă RATB, de la Depoul „Victoria”, situat în str. Mexic nr. 19, sector 1, pleacă 45 de tramvaie. De la Depoul „Bucureștii Noi”, situat pe Bd. Bucureștii Noi, nr. 42, sector 1, pleacă 55 tramvaie și 44 troleibuze. De la „Depoul Dudești”, situat pe Calea Dudești, nr. 184, sector 3, parc, pleacă 41 tramvaie. De la Depoul „Alexandria”, de pe Șoseaua Alexandriei nr. 150 – 152, sector 5, parc, pleacă 72 tramvaie. De la Depoul „Colentina”, din Șoseaua Colentina, nr. 278, sector 2, pleacă 75 tramvaie. De la Depoul „Militari”, situat pe Bd. Preciziei, nr. 19 – 21, sector 6, pleacă 91 tramvaie. De la Depoul „Giurgiu”, din Str. Acțiunii, nr. 52, sector 4, pleacă 42 tramvaie. De la Depoul „Titan”, de pe Bd. Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, pleacă 65 tramvaie. De la Depoul „Vatra Luminoasă”, de pe Str. Tony Bulandra, nr. 2, sector 2, pleacă 104 troleibuze. De la Depoul „Berceni”, din Str. Emil Racoviță, nr. 7, sector 4, pleacă 44 troleibuze. De la Depoul „Bujoreni”, de pe Bd. Timișoara, nr.62, sector 6, pleacă 105 troleibuze.

În ceea ce privește situația autobazele STB, de la Autobaza „Floreasca”, din Str. Donizetti nr. 8-10, sect. 1, pleacă 110 autobuze. De la Autobaza „Ferentari”, de pe Str. Iacob Andrei, nr. 30, sect. 5, pleacă 194 autobuze. De la Autobaza „Nordului”, situată pe Str. Căpriorilor, nr.2-4, sect. 1, pleacă 109 autobuze. De la Autobaza „Alexandria”, din Șoseaua Alexandriei, nr. 150 B, sect. 5, parc, pleacă 159 autobuze. De la Autobaza „Militari”, din Bd. Preciziei, nr. 2-4, sect. 6, pleacă 147 autobuze. De la Autobaza „Titan”, de pe Bd. Theodor Pallady, nr. 64, sect. 3, pleacă 226 autobuze. De la Autobaza „Pipera”, de pe Șoseaua Pipera, nr.55, sect. 2, pleacă 142 autobuze. În sfârșit, de la Autobaza „Obregia”, de pe Bd. Alexandru Obregia, nr. 2-10, sect. 4, pleacă 60 autobuze.Potrivit jurnalistului, după cum lesne se poate observa din aceste date, sistemul de depouri și autobaze al RATB, actuală STB, a fost astfel conceput și amplasat pe teritoriul Bucureștiului încât tramvaiele, troleibuzele și autobuzele să poată pleca simultan din cât mai multe puncte ale orașului, să nu se aglomereze într-o singură zonă și să nu străbată Bucureștiul de la un capăt la celălalt pentru a intra pe traseele liniilor respective.

Urmând această logică simplă și eficientă, cum vor putea pleca de la Depoul „Titan” 110 tramvaie, în loc de 65, câte sunt în prezent? Și, mai mult decât atât, cele 45 de tramvaie care pleacă actualmente de la Depoul „Victoria” vor trebui acum să plece din sudul Bucureștiului, pentru a ajunge pe liniile lor din nordul orașului?

Pe de altă parte, fiecare depou și autobază au o anumită capacitate operațională, dată de capacitatea de garare, de câte tramvaie, troleibuze sau autobuze pot ieși într-un anumit timp din depou sau autobază și, nu în ultimul rând, de capacitatea de a întreține și a repara mijloacele de transport.

În cazul depourilor de tramvaie, această capacitate operațională este condiționată strict de numărul de linii care intră în depou, de numărul de linii pentru manevră și garare din interior. Nu poți să înghesui 110 tramvaie pe liniile unde erau garate 65 și nici nu poți face manevre. Ieși din depou pe același număr de linii cu un număr aproape dublu de tramvaie.

Cât privește argumentul din Raportul de specialitate al proiectului, potrivit căruia Depoul „Victoria”, ar genera congestie în traficul din centrul Bucureștiului, acest așa-zis argument este cel puțin hilar dacă nu inept.

Tramvaiele, troleibuzele și autobuzele ies în traseu la orele 04:30 – 05:00, când practic nu există trafic pe străzile orașului, și se retrag din traseu după orele 23:00, unele ajungând la depou și la orele 01:00!

Despre ce congestie a traficului vorbesc cei care au întocmit nefericitul și hilarul document?!

Comments are closed.