Press "Enter" to skip to content

Firea spune că este singurul primar general care a luat măsuri pentru diminuarea poluării: îmbunătățirea calității transportului public, gestionarea traficului, promovarea transportului alternativ

Având în vedere informațiile potrivit cărora Comisia Europeană da în judecată Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ungaria și România (București, Iași și Brașov) pentru nerespectarea valorilor-limită de calitate a aerului convenite la nivel european, Primăria Municipiului București informează:

Diminuarea poluării în Municipiul București reprezintă una dintre prioritățile actualei administrații a Capitalei, care, de la preluarea mandatului, a inițiat o serie de măsuri care să producă efecte pe termen scurt, mediu sau lung: îmbunătățirea calității transportului public, gestionarea traficului, realizarea de benzi unice dedicate transportului public, promovarea transportului alternativ etc.

Subliniem faptul că până la preluarea mandatului actualei administrații, Capitală României nu a făcut nici un demers concret pentru reducerea poluării.

În mai puțîn de doi ani de zile, specialiștii Municipalității au reușit să definitiveze primul document strategic care cuprinde soluții reale pentru combaterea poluării în Capitală. Este vorba Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICĂ), care cuprinde măsuri pentru următorii cinci ani, în vederea încadrării/menținerii concentrației poluanților atmosferici în valorile limita/țintă, prevăzute de legea 104/2011 și conformarea cu cerințele Uniunii Europene.

Subliniem faptul că Bucureștiul este singurul oraș din România care a elaborat și finalizat un Plan Integrat de Calitate a Aerului. Planul a fost finalizat (după parcurgerea etapei de consultare și dezbatere publică în decursul lunii februarie 2018) și înaintat spre avizare autorității de protecția mediului, respectiv Agenției pentru Protecția Mediului București care ulterior a transmis planul Centrului de Evaluarea Calității Aerului din cadrul Agenției Naționale de Protecția Mediului (ANPM) pentru avizarea finală. După avizarea planului  de către ANPM, Agenția pentru Protecția Mediului București urmează să transmită Primăriei Capitalei planul avizat, care, după ce este aprobat de CGMB, va putea fi implementat.

Planul cuprinde 20 de măsuri din care: 13 măsuri  vizează reducerea emisiilor poluante rezultate din traficul rutier, 4 măsuri vizează sectorul energetic,  2 măsuri reducerea emisiilor din eroziune eoliană și 1 măsură cuprinde acțiuni legate de salubrizarea urbană. Măsurile legate de transportul urban întră în responsabilitatea PMB, METROREX, RATB  și CNAIR.

Subliniem faptul că o parte din aceste măsuri au fost realizate sau sunt în curs de realizare, în cadrul proiectelor de dezvoltare derulate de administrația locală și centrală.

Printre măsurile cuprinse în PICĂ, amintim:

 1. Promovarea utilizării transportului public, îmbunătăţirea calităţii transportului public

Măsuri de reducere realizate:

1) – aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, prin HCGMB nr. 90/2017;

2) – constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov care vaorganiza, reglementa, exploata, monitoriza și gestiona în comun serviciul public de transport local în regiunea București – Ilfov și va  coordona implementarea PMUD-BI 2016-2030

3) – implementarea unui nou sistem de taxare METROREX, compatibilizat cu sistemul de taxare al RATB – realizată în proporţie de 95% în anul 2017; restul de 5% va fi realizat în anul 2018.

Măsuri în derulare:

1) – creşterea capacităţii de transport prin mărirea flotei RATB – achiziţia unui număr de 400 autobuze, din care 160 vor fi livrate în anul 2018 cu posibilitatea modificării graficului de livrare astfel încât să fie livrate 300 de autobuze în următoarele 12 luni; de asemenea se vor achiziţiona 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice şi 100 de autobuze cu gaz natural comprimat;

 1. Realizarea de facilităţi park & rîde la staţiile cheie de transport public şi staţii de transport intermodale tren/autobuz/metrou 

Măsuri de reducere realizate

– realizarea unei parcări tip “park & rîde” la Depoul Străuleşti (în apropierea staţiei de metrou Străuleşti), cu 650 locuri de parcare pentru autoturisme şi 11 locuri de parcare pentru autobuze/autocare, având termen de finalizare anul 2018.

Măsuri prevăzute:

1) – construirea de parcări la staţiile cheie de transport public în zonele: Pantelimon – Vergului la noul terminal intermodal de la capătul tramvaielor 14 şi 55 ( lucrare care va demara luna această), Prelungirea Ghencea Domneşti de la viitorul terminal intermodal de pe DN CB – Domneşti, Şoseaua Berceni la staţia de metrou Dimitrie Leonida.

         

 1. Gestionarea traficului                

Măsuri de reducere realizate:

Înfiinţarea societăţii Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A.

 

Măsuri în derulare :

Integrarea în sistemul de management al traficului (BTMS) a unui număr de 59 de intersecţii, în anul 2018, pe următoarele artere: Şos. Colentina, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, Calea Griviţei, Bd. Bucureştii Noi, Şos. Giurgiului, conform HCGMB nr. 40/2018; în următoarea etapă vor fi semaforizate inteligent un număr de 101 intersecţii principale.

 1. Realizarea de benzi unice dedicate transportului public şi vehiculelor de intervenţie pentru arterele pe care există trasee de transport în comun

Măsuri prevăzute:

Introducerea de benzi de circulație cu prioritate pentru transportul public pe o distanță de 25 km

 

 1. Creşterea ponderii utilizării transportului electric public                

Măsuri de reducere realizate:

  1) – modernizarea infrastructurii de transport electric (infrastructură tramvai) – modernizarea a 52 km de linie de tramvai,  în special, pe următoarele artere: Şos. Pantelimon, Şos. Iancului, Bd. Liviu Rebreanu.

Măsuri în derulare:

 1) – înlocuirea parcului circulant – achiziţia unui număr de 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice.

       – modernizarea a 50 de tramvaie

 

 1. Extinderea şi integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafaţă şi subteran, urban

Măsuri de reducere realizate:

       1) – finalizarea lucrărilor de construcţie şi punerea în funcţiune pentru transportul de călători a secţiunii Parc Bazilescu – Străuleşti, din cadrul Magistralei 4 de metrou.

Măsuri în derulare:

       1) – realizarea lucrărilor la secţiunea Râul Doamnei – Eroilor, din cadrul Magistralei 5 de metrou;

Măsuri prevăzute:

        1) –  realizarea obiectivului ”Magistrala 6 – 1Mai – Otopeni”.

 

 1. Continuarea implementării proiectelor de mobilitate urbană (Master Plan General pentru Transport Urban şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă) 

Măsuri de reducere realizate:

1) – construire pasaje subterane/supraterane – pasaj Piaţa Sudului, pasaj Mihai Bravu, pasaj Piaţa Presei Libere; străpungerea Buzeşti-Berzei-Uranus, partea I;

Măsuri curente:

  1) – construire tronsoane inel median – închiderea inelului median de circulaţie la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii şi Şos. Colentina);

2) – proiecte de infrastructură majoră – construcţia noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 şi A2 (Autostrada de Sud); modernizarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti (45 km); penetraţie Splaiul Independenţei – Ciurel – Autostrada Bucureşti Piteşti (în derulare Pasaj Ciurel); penetraţia Prelungirea Ghencea – Domneşti; străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu; supralărgirea Fabrică de Glucoză; supralărgire şi străpungere Stradă Avionului; supralărgirea Şos. Bucureşti Măgurele.

 

 1. Modernizarea şi extinderea (acolo unde este posibil) a arterelor de circulație

Măsuri curente:

1) – în cadrul acestei măsuri vor fi modernizate artere din Bucureşti prin reabilitarea străzilor, însumând o lungime totală de 93 km.

 

 1. Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete 

Măsuri curente:

1) În ceea ce privește traseele pietonale și pentru biciclete București-Ilfov, a fost aprobat în Comisia Tehnico- Economică a Ministerului Mediului proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete, pe o distanță de 63.5 km, proiect în valoare de 10 milioane de euro care va fi demarat anul acesta.

– Traseul 2 – Piaţa Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Şos. Ştefan cel Mare – Şos. Mihai Bravu;

– Traseul 3 – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Splaiul Independenţei – Bd. Naţiunile Unite;

– Traseul 4 – Bd. Libertăţii – Piaţa Constituţiei – Bd. Unirii – Bd. Dececbal – Bd. Basarabia – Stadionul Naţional.

 1. Gestionarea traficului în zona centrală 

măsură prevăzută:

– reducerea traficului rutier prin instituirea regimului parcărilor şi introducerea regimului obligatoriu de plată la parcările de utilitate publică generală cu aplicarea de sancţiuni în cazul staţionării neregulamentară a maşinilor.

  – restricționarea accesului auto în zona centrală prin identificarea şi implementarea   unui sistem de taxare sau de utilizare a vignetelor.

– introducerea unui sistem de transport public (linia verde) care să lege zonele  de  interes administrativ-instituționale din centrul capitalei,

– utilizarea sistemului de semaforizare inteligentă în vederea restricționării și   redistribuirii accesului în zona centrală.

 1. Iniţierea unui program de achiziţie biciclete pentru public

Prin această măsură PMB a asigurat facilităţile necesare achiziţionării a 30.000 de biciclete de către bucureşteni.

Măsură realizată: 30.000 vouchere

 1. Măsuri pentru reducerea emisiilor din încălzirea în sectorul rezidențial

 

 1. Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor

Măsuri în derulare – Primăria Capitalei, prin Compania Municipală Consolidări, va începe în cel mai scurt timp lucrările pentru 132 de blocuri dintre cele 552 incluse în prima etapă a programului municipal de reabilitare termică.

 Indicatorii tehnico-economici aferenți au fost aprobați astăzi, la propunerea Primarului General Gabriela Firea, în ședința Consiliului General al Municipiului București. Conform hotărârilor aprobate pentru fiecare sector în parte, sumele sunt repartizate astfel:

Sectorul 3 – 101 blocuri, valoare totală cca 32 milioane euro

Sectorul 4 – 15 blocuri, valoare totală cca 7 milioane euro

Sectorul 6 – 16 blocuri, valoare totală cca 8 milioane euro

sursa foto: B365

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.