Press "Enter" to skip to content

Epopeea RADET: angajații spun că nu au văzut picior de proiectant în punctele termice și că unul trecut la investiții nu mai există

După ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a anunțat că mai multe puncte termice și rețele de transport a energiei termice vor fi reabilitate și că Municipalitatea a făcut investiții, angajații spun că nu mai cred nimic. Mai mult, ei spun că în comunicatul de presă este trecut în planul de investiții un punct termic care nu mai există. 

Angajații RADET spun că nu au văzut nicio modernizare la punctele termice CT. Caporal Bălan și la CT. Barbu Văcărescu, iar CT Bucur nu mai există. Totodată, angajații spun că nu a venit nimeni în puntele termice să măsoare, să facă proiecte și să stabilească ce trebuie modernizat. „Aăștia de la primărie nici nu știu cum arată un punct termic, doar cel de protocol care îl arată la TV”, au replicat angajații RADET. 

Ce promite Firea că face:

Prioritizarea investițiilor RADET și ale Primăriei Municipiului București are în vedere reabilitarea imediată a rețelei de transport apă fierbinte, componentă a SACET care produce cea mai mare parte a pierderilor de căldură înregistrate pe întregul sistem. 

Pentru a degreva, parțial, bugetul local de efortul investițional pe care acest obiectiv îl presupune, o parte din lucrări – pentru 212 km de conducte, sunt cuprinse în proiectul pregătit de municipalitate pentru a primi cofinanțare din fonduri europene, prin programul POIM OS 7.2 „Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti”. Până în prezent, au fost definitivate: actualizarea studiului de fezabilitate și depunerea acestuia spre verificare la Autoritatea de Management, documentul tehnic conform cerințelor experților Jaspers, analiză cost-beneficiu, planul tarifar, depunerea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism (29 de avize obținute), procedura de evaluare a impactului asupra mediului (decizia etapei de evaluare inițiale și de încadrare) – că etapă a procesului de obţinere a Acordului de mediu. Actualizarea SF a fost necesară având în vedere modificarea indicatorului de lungime, care a impus actualizarea multiplelor componente ale studiului. Valoarea investiției se ridică la 994.349.671 lei fără TVA (circa 213,6 milioane Euro).

Investiții la stadiu de proiect

Pentru alte tronsoane de rețea care insumează 63,24 km de conducte, tronsoane care au înregistrat în ultimul timp cel mai mare număr de avarii și pentru care trebuie începute imediat lucrările indicatorii tehnico-economici stabiliți prin studiul de fezabilitate au fost aprobați HCGBM nr. 216/2018. Valoarea investiției se ridică la 274,894,009 Lei fără TVA, iar contractul de proiectare cu execuție a fost atribuit Companiei Municipale Energetică București SĂ. Până în prezent, a fost finalizată etapă de proiectare a trei obiective din totalul celor șapte aferente investiției, urmând că ordinul de începere a lucrărilor de execuție să fie dat la încheierea sezonului de încălzire 2018-2019, pentru următoarele tronsoane:

Obiectivul 2 – Magistrala ÎI Sud – CS1 (CET)–CS5 Bobocica, cu o lungime de 4,27 km;

Obiectivul 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6-C14S, cu o lungime de 6,3 km;

Obiectivul 7 – Magistrala I-III Vest – CD9 – CD5, cu o lungime de 950 m.

Pentru restul de 226 km de coducte, începând din acest an vor fi demarate procedurile necesare în vederea elaborării documentației pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție. Prioritizarea lucrărilor va avea loc după influența pe care o au în asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică.

Investițiile municipalității au fost direcționate și spre lucrări de modernizare a centralelor termice zonale sau de cvartal, că măsură de eficientizare a producerii și furnizării energiei termice în Capitală, proiecte ce vor fi continuate în acest an, susține Municipalitatea. Astfel, în luna octombrie 2018 au fost demarate lucrările de modernizare la Centrală Termică Amzei, prin Compania Municipală Energetică București SĂ. Lucrările vor fi reluate în primăvară anului 2019, că urmare a faptului că în sezonul rece centrală continuă să livreze populației agent termic și apă caldă. Valoarea investiției se ridică la 2.865.615 lei fără TVA.

Totodată, pentru partea de producere a energiei termice în cogenerare, în conformitate cu prevederile Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București, PMB derulează proiectul de modernizare a CTZ Casă Presei, care va asigura o parte din necesarul de energie termică în zona de nord a Capitalei. Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCGMB nr. 48/2018. Valoarea investiției se ridică la 52.175.564 lei (exclusiv TVA). După delegarea serviciului public de producere a energiei termice, Compania Municipală Energetică București va demara procedura de achiziție necesară începerii lucrărilor sus amintite. În anul 2019, vor fi modernizate tot de către PMB, centralele termice de cvartal Luterană și Rosetti, proiecte ale căror valori sunt estimate la 6.090.000 lei, respectiv 1.846.270 lei.

În prezent, Municipiul București, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, are pregătită documentația pentru delegarea serviciilor de producție, transport și distribuție a energiei termice către Compania Municipală Energetică București SĂ, conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Foto: iquam photos / Octav Ganea

Comments are closed.