Press "Enter" to skip to content

Firea propune CGMB-ului buget pentru cele 22 de companii declarate ilegale

Bugetele a 19 companii municipale, totalizând peste un miliard de lei, vor fi din nou supuse dezbaterii în şedinţa din 26 iunie a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după ce în şedinţa din 30 mai au fost respinse.

De asemenea, pe ordinea de zi figurează patru proiecte care vizează confirmarea hotărârilor de înfiinţare a: Companiei Municipale Consolidări SA, Companiei Municipale Eco Igienizare Bucureşti SA, Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti SA, Companiei Municipale Parking Bucureşti SA şi de delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti către Compania Municipală Parking Bucureşti SA, precum şi de modificare şi completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti.

„Se aprobă înfiinţarea societăţii Compania Municipală Consolidări SA, sens în care se confirmă hotărârea CGMB nr. 79/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi pe acţiuni având ca obiect principal de activitate consolidarea clădirilor cu risc seismic, hotărârea CGMB nr. 95/29.03.2017 privind înfiinţarea societăţii Compania Municipală Consolidări SA, actul constitutiv al societăţii Compania Municipală Consolidări SA, precum şi toate şi oricare dintre actele subsecvente, încheiate şi/sau emise în baza sus-menţionatelor hotărâri şi actului constitutiv până la data prezentei”, prevede proiectul privind confirmarea hotărârilor de înfiinţare a Companiei Municipale Consolidări SA.

În raportul de specialitate este invocată decizia din 22 noiembrie 2018 a Curţii de Apel Bucureşti, definitivă, prin care se anulează actele administrative care au avut ca obiect înfiinţarea companiilor municipale. Totodată, în raportul de specialitate este subliniată „necesitatea de a conserva” funcţionarea serviciilor publice gestionate de aceste companii.

„Viciul de care au fost afectate hotărârile CGMB anulate prin hotărâre definitivă a Curţii de Apel Bucureşti se referă la lipsa majorităţii necesare a voturilor consilierilor ce intră în alcătuirea CGMB. Ca regulă şi de principiu, confirmarea utilizată în scopul acoperirii unui viciu de care un act administrativ unilateral este afectat ar trebui să îmbrace forma unei manifestări de voinţă care, prin maniera în care este formalizată/exteriorizată, să fie aptă să acopere/să asaneze viciul de care este afectat actul confirmat, astfel cum a fost emis iniţial un asemenea act. În aceste condiţii, dacă viciul este cel al lipsei majorităţii necesare a consilierilor membri ai CGMB, atunci actul de confirmare ar trebui adoptat cu majoritatea care nu a fost realizată la data adoptării iniţiale a actului administrativ viciat. Având în vedere cele menţionate, apreciem că se impune adoptarea unei hotărâri de confirmare a hotărârii desfiinţate pe cale judiciară prin decizia definitivă a Curţii de Apel Bucureşti”, prevede expunerea de motive semnată de primarul general, Gabriela Firea.

Totodată, cele 19 proiecte privind bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru companiile municipale, reintroduse în dezbaterea CGMB, totalizează 1.068.892.000 lei.

Dintre cele 19 companii, cele mai importante bugete urmează să le aibă: Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje (343,6 milioane lei), Compania Municipală Consolidări (214,7 milioane lei) şi Compania Managementul Traficului (100,9 milioane lei). Anul trecut, cele 19 companii au avut bugete în valoare totală de 316.547.000 lei.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Comments are closed.